เข้าสู่ระบบกรุณาเลือกภาษา

English Chinese (Simplified) Filipino Thai

จำนวนผู้ที่ออนไลน์

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ค้นหา

ความสำเร็จของสถานศึกษา

Lizenz Slideshow

Script by Noobslide
ผลงานด้านนักเรียน - หน้า 3 PDF พิมพ์ อีเมล
ดัชนีบทความ
ผลงานด้านนักเรียน
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
ทุกหน้า

12. รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและพัฒนาด้านผู้เรียนวันภาษาไทย ประจำปี 2552 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 จัดโดยห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ดังรายการต่อไปนี้

 

 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทปันดินน้ำมัน (เป็นทีม) ระดับอนุบาล ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทคัดไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทคัดไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทคัดไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทคัดไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทคัดไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทคัดไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทเรียงความ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทจับใจความ ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3
 • เกียรติบัตรชนะเลิศรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการทางวิชาการ ประเภทวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3

13. นักเรียนที่สอบวัดความรู้พื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร

 • เด็กหญิงสุดารัตน์ กำมะณี ได้คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานลำดับที่ 1
 • เด็กชายจาตุรนต์ มงคลศิริ ได้คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานลำดับที่ 3
 • เด็กชายสุวิจักขณ์ สมจินดา ได้คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานลำดับที่ 3
 • เด็กหญิงวิชุพร พิพิธกุล ได้คะแนนสอบวัดความรู้พื้นฐานลำดับที่ 6

14. เด็กหญิงศิริภัทร ไตรศิวะกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 กิจกรรม เรื่อง เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี ประจำปี 2552 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3